Llyfrau

Llyfrau Cymraeg

hunllefAlun yr Arth a’r Hunllef

gan Morgan Tomos
Yn ei hunllef mae Alun yn rhedeg nerth ei draed i geisio dianc rhag y deinosor cas. A dyw pethau ddim yn gwella llawer ar ôl iddo ddeffro chwaith.

ffermAlun yr Arth ar y Fferm

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth yn casau ‘molchi. Felly, un diwrnod, mae e’n dianc o’r bath i ganol yr anifeiliaid…

parotAlun yr Arth a’r Parot

gan Morgan Tomos
Mae’r parot direidus yn hoff o watwar lleisiau ac ailadrodd brawddegau drosodd a throsodd a throsodd.  Mae hyd yn oed yn gallu dynwared llais Alun yr Arth.

daugeffylAlun yr Arth a’r ddau geffyl bach

gan Morgan Tomos
Mae Alun yn gwylltio am nad yw ei nain yn fodlon rhoi mwy o hufen iâ iddo. Ond pan mae Alun yn gweld ceffyl bach wedi cael ei frifo, mae’n teimlo’n euog.

wypasgAlun yr Arth a’r Wy Pasg

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth yn edrych ymlaen yn ofnadwy am ei wy Pasg siocled. Ond daw o hyd i wyau llawer mwy diddorol yn yr Helfa Wy Pasg yn yr ardd.

morleidrAlun yr Arth y Môr-leidr

gan Morgan Tomos
Dydi Alun ddim yn hapus pan mae Mam yn prynu llyfr iddo yn lle tegan. Ond daw i ddeall fod dipyn o sbort a drygioni i’w gael rhwng cloriau ambell i lyfr.

Alun yr Arth ym Mhatagonia

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth yn mynd ar daith, ymhell bell dros y môr yn ei beiriant hedfan newydd. Ar ôl glanio ym Mhatagonia, mae’n dysgu llawer am y wlad ryfeddol ac am y bobol sy’n siarad Cymraeg ym mhen draw’r byd.

Alun yr Arth a’r Ddannodd

gan Morgan Tomos
Dyw Alun ddim yn glanhau ei ddannedd yn iawn felly mae’n dioddef o’r ddannodd. Aw!

Alun yr Arth yn y Gofod

gan Morgan Tomos a phlant Ysgol y Gelli, Caernarfon.
Nid yw Alun yn un da am gadw ei draed ar y ddaear… Stori gyffrous arall yng Nghyfres Alun yr Arth. Pan welodd Alun roced gyntaf Cymru, doedd ond un peth i’w wneud – hedfan i’r gofod! Ond pwy feddyliai y byddai’n cwrdd â thri ffrind newydd ar ei daith anturus.

Alun yr Arth a’r Dial Dwl

gan Morgan Tomos
Mae’n Nadolig ac mae Alun a’i ffrind, Jac, wedi cael ffrae. Mae chwarae wedi troi’n chwerw wrth i’r naill ddial ar y llall. Beth fydd gan Siôn Corn i’w ddweud am hynny?

Alun yr Arth yn yr Ysgol

gan Morgan Tomos
Mae athrawes Alun yn dweud y drefn wrtho am fethu’i brawf yn yr ysgol ond mae Alun yn chwerthin pan mae’r athrawon yn cael eu rhoi ar brawf pan ddaw Mr Hipo Pota Pwysig i ymweld â’r ysgol.

Alun yr Arth a’r Dyn Eira

gan Morgan Tomos
Helyntion diweddaraf Alun yr Arth a’i ffrind newydd, y dyn eira.

Alun yr Arth a’r Tân Mawr

gan Morgan Tomos
Roedd Alun wrth ei fodd pan gafodd fynd am dro yn yr injan dân. Dysgodd y rheolau tân i gyd, ac un diwrnod, roedd yn rhaid iddo ffonio 999 ar frys!

Alun yr Arth yn y Castell

gan Morgan Tomos
Mae Alun yn mynd i ymweld â chastell gyda’i dad a’i fam. Ond yn lle cael gwers ddiflas am hanes Cymru, mae Alun yn darganfod rhywbeth cyffrous iawn yn hen waliau’r castell.

Alun yr Arth a Jac Drws Nesa

gan Morgan Tomos
Mae Alun yn ffrind da i Jac drws nesa. Beth yw’r newyddion pwysig sydd gan Jac? Gobeithio y bydd Alun yn gallu codi ei galon!

Alun yr Arth yn Dysgu Cyfri

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth yn dysgu cyfri hyd at 12. Beth am helpu Alun i gyfri sawl dyn tân, anifail fferm, aderyn bach a iâr fach yr haf sydd yn y lluniau? Gallwch chi gyfri hyd at 12 hefyd!

Alun yr Arth a’r Het Wirion

gan Morgan Tomos
Pan ddaw Arwyn ac Alis i chwarae gyda Alun, dyw e ddim yn hapus. Maen nhw’n chwerthin ar ei het newydd, ond mae Alun yn dial drwy chwarae tric arnyn nhw.

Alun yr Arth ar y Môr

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth yn mynd i lan y mor ac mae wrth ei fodd yn gwylio criw dewr y bad achub. Ond ar ddiwedd y dydd, Alun yw’r arwr dewr.

Alun yr Arth a’r Iâr Fach yr Haf

gan Morgan Tomos
Y llyfr cyntaf mewn cyfres boblogaidd i blant bach 3-5 oed. Mae Alun yr Arth yn arth bach drwg, bob amser yn creu helynt i’w fam a’i dad. Un diwrnod mae’n penderfynu hedfan, yr un fath â iâr fach yr haf!

Alun yr Arth a’r Trombôn

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth ar ben ei ddigon yn chwarae’r trombôn – yr offeryn mwyaf swnllyd yn y byd!

Alun yr Arth a’r Llanast Mawr

gan Morgan Tomos
Mae Alun, yr arth bach drwg, wrth ei fodd yn chwarae a gwneud llanast o gwmpas y tŷ, ond un diwrnod mae’n ceisio bod yn arth bach da..

Alun yr Arth a Chnau’r Adar Bach

gan Morgan Tomos
Mae Alun wrth ei fodd yn bwyta, ac un bore mae’n copio’r adar bach, ac yn dechrau bwyta cnau!

Alun yr Arth a’r Gêm Fawr

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth wrth ei fodd pan mae Mam a Dad yn mynd ag ef i weld tim Cymru’n chwarae rygbi. Ond mae ei gyffro yn arwain at drwbl i’r arth fach a’r tim cenedlaethol…

Alun yr Arth a Sbectol ei Dad

gan Morgan Tomos
Esgidiau, sbectol a char ei dad sy’n mynd a bryd Alun yr Arth y tro hwn.

Llyfrau Saesneg

Alun the Bear in the Castle

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth yn ymweld â chastell gyda’i fam a’i dad. Ond yn lle cael gwers hanes ddiflas, mae’n darganfod rhywbeth cyffrous iawn. (Cyfieithiad o “Alun yr Arth yn y Castell”)

Alun the Bear and the Grand Slam

gan Morgan Tomos
Mae Alun yr Arth wrth ei fodd pan mae Mam a Dad yn mynd ag ef i weld tim Cymru’n chwarae rygbi. Ond mae ei gyffro yn arwain at drwbl i’r arth fach a’r tim cenedlaethol… (Cyfieithiad o “Alun yr Arth a’r Gêm Fawr”)

E-lyfrau Rhyngweithiol drwy Gwales

(Hefyd ar werth yn Ap Llyfrau Cymru ar gyfer Android ac iOS)

Alun yr Arth yn y Gofod

gan Morgan Tomos a phlant Ysgol y Gelli, Caernarfon.
Nid yw Alun yn un da am gadw ei draed ar y ddaear … Stori gyffrous arall yng Nghyfres Alun yr Arth. Pan welodd Alun roced gyntaf Cymru, doedd ond un peth i’w wneud – hedfan i’r gofod! Ond pwy feddyliai y byddai’n cwrdd â thri ffrind newydd ar ei daith anturus.

Alun yr Arth a’r Tân Mawr

gan Morgan Tomos
Mae Alun yn gorfod dysgu gwers bwysig iawn ynglyn â pheryglon tân. Roedd Alun yr Arth wrth ei fodd pan gafodd fynd am dro yn yr injan dân. Dysgodd y rheolau tân i gyd, ac un diwrnod, roedd yn rhaid iddo ffonio 999 ar frys!

Alun yr Arth a’r Het Wirion

gan Morgan Tomos
Yn y stori hon mae mam Alun yr Arth yn ceisio’i berswadio i wisgo het. Mae dau gefnder drygionus Alun yn dod i chwarae. Maen nhw’n creu trwbl ac mae Alun druan yn cael bai ar gam unwaith eto. Ond mae gan Alun gynllwyn.

Alun yr Arth yn yr Ysgol

gan Morgan Tomos
Stori wreiddiol a bywiog wedi ei darlunio’n lliwgar am Alun yr arth bach direidus sy’n cael siom pan gaiff farc isel mewn prawf ysgol, ond sy’n mwynhau gweld ei athrawon yn poeni am yr arolwg ysgol!

Cardiau

Cerdyn Pen-Blwydd Alun yr Arth

gan Morgan Tomos
Cerdyn pen-blwydd lliwgar yn dangos llun Alun yr Arth.