Alun yr Arth a’r Ddraig Fach Goch

Helo gyfeillion! Alun yr Arth sydd yma – gyda antur newydd sbon!

Alun yr Arth a'r Ddraig Fach Goch - Morgan Tomos copy

Mi es i ar gefn y ddraig fach goch ar daith o gwmpas Cymru a chael gweld rhyfeddodau di-ri!

14 Alun Draig copy

Ond roedd y ddraig fach goch yn drist!

07 Alun Draig copy

Bydd rhaid i chi ddarllen y stori newydd er mwyn darganfod pam!

Alun yr Arth a’r Ddraig Fach Goch gan Morgan Tomos yw’r 25ain llyfr i gael ei gyhoeddi yng nghyfres Alun yr Arth. Mae dros 50,000 o lyfrau Alun yr Arth wedi ei gwerthu erbyn hyn ac yn ddiweddar lansiwyd gwefan newydd sbon Alun yr Arth ynghyd ag apiau a chyfrif Twitter.

Hwyl am y tro!

Alun

x

Ymweld ag Ysgol Bro Dyfrdwy

 

Helo bawb!

Morgan sydd yma! Fe es i am ymweliad i Ysgol Bro Dyfrdwy wythnos diwethaf i ddarllen stori i ddosbarth blwyddyn 2!

dsc02859-3

Dyna amser gwych gefais wrth ymweld a’r ysgol – diolch yn fawr iawn i’r plant i gyd! Cawsom ni ddiwrnod bendigedig, bythgofiadwy ac ysblennydd!

dsc03328-2

Fe roddodd un o’r disgyblion, Meirion, y syniad i mi am y stori Alun nesaf, sef Alun yr Arth a’r Ddraig Goch!

dsc03330-2

Hwyl am y tro!

Alun a Morgan

x x

Hwyl yn Llyfrgell Porthmadog a Llyfrgell Pwllheli!

Helo bawb! Alun sydd yma! Mi gefais i amser gwych yn ymweld a Llyfrgell Porthmadog a Llyfrgell Pwllheli! Mi wnes i a Morgan lot o ffrindiau newydd!

alunarth-1

Dyma fi gyda un o fy ffrindiau newydd!

alunarth-2

Fe gafodd Morgan lawer o hwyl hefyd yn cwrdd a chi!

alunarth-3

Dyma fi yn cwrdd a ffrindiau newydd! Roeddwn i yn swil i ddechrau ond roedd pawb mor gyfeillgar buan y gwnes i ffrindiau!

alunarth-4

Hwyl am y tro,

Alun

x

Y Gêm Bêl-Droed

Glywsoch chi am fy hanes i yn ddiweddar? Mi gefais fy newis i ymarfer gyda thîm pêl-droed Cymru!

Tud 3 copy

Ond dwi ddim yn gallu chwarae pêl-droed yn  dda iawn…

…felly dwi wedi penderfynu bod yn ddyfarnwr!

Tud 9 copy

Ond sut ddyfarnwr ydw i tybed?

Alun yr Arth a'r Gem Bel-droed - Morgan Tomos

Bydd rhaid i chi ddarllen am fy hanes i er mwyn darganfod y cyfan!

Alun yr Arth cael hunllef!

DSC_0185

O, Alun druan! Fe gafodd yr arth annwyl hunllef neithiwr!

Yn ei hunllef mae Alun yn rhedeg nerth ei draed i geisio dianc rhag y deinosor cas. A dyw pethau ddim yn gwella llawer ar ôl iddo ddeffro chwaith…

Alun yr Arth a'r Hunllef - Morgan Tomos

Ydych chi erioed wedi cael hunllef? Beth oedd yn gwneud i chi deimlo’n well? Roedd Alun yn teimlo lot gwell ar ol cael mwythau gan Mam a Dad!

Llyfrau digidol Alun yr Arth

Mae Alun yr Arth yn y Gofod, Alun yr Arth a’r Tân Mawr, Alun yr Arth a’r Het Wirion ac Alun yr Arth yn yr Ysgol bellach ar gael fel llyfrau digidol rhyngweithiol! Mae modd eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur, iPad ac Android o wefan Gwales a thrwy Ap Llyfrau Cymru. Mwynhewch!