Apiau

Alun yr Arth ar y Fferm

ap alun yr arth

Mynnwch hwn drwy Google PlayAr gael drwy'r App Store

E-lyfrau Rhyngweithiol (drwy Gwales)

Alun yr Arth yn y Gofod

gan Morgan Tomos a phlant Ysgol y Gelli, Caernarfon.
Nid yw Alun yn un da am gadw ei draed ar y ddaear … Stori gyffrous arall yng Nghyfres Alun yr Arth. Pan welodd Alun roced gyntaf Cymru, doedd ond un peth i’w wneud – hedfan i’r gofod! Ond pwy feddyliai y byddai’n cwrdd â thri ffrind newydd ar ei daith anturus.

Alun yr Arth a’r Tân Mawr

gan Morgan Tomos
Mae Alun yn gorfod dysgu gwers bwysig iawn ynglyn â pheryglon tân. Roedd Alun yr Arth wrth ei fodd pan gafodd fynd am dro yn yr injan dân. Dysgodd y rheolau tân i gyd, ac un diwrnod, roedd yn rhaid iddo ffonio 999 ar frys!

Alun yr Arth a’r Het Wirion

gan Morgan Tomos
Yn y stori hon mae mam Alun yr Arth yn ceisio’i berswadio i wisgo het. Mae dau gefnder drygionus Alun yn dod i chwarae. Maen nhw’n creu trwbl ac mae Alun druan yn cael bai ar gam unwaith eto. Ond mae gan Alun gynllwyn.

Alun yr Arth yn yr Ysgol

gan Morgan Tomos
Stori wreiddiol a bywiog wedi ei darlunio’n lliwgar am Alun yr arth bach direidus sy’n cael siom pan gaiff farc isel mewn prawf ysgol, ond sy’n mwynhau gweld ei athrawon yn poeni am yr arolwg ysgol!